روسری چاپی پلی استر 09120818890

09120818890

09143503008

روسری پلی استر
شال روسری پلی استر

شال و رو سری پلی استر با پارچه نخی با کیفیت مطلوب و طرح و رنگ متنوع چاپ می شود

شال و روسری پلی استر از نوع جنس پر مصرفی است که در چهار فصل از ضخامت های متنوع چاپ می شود

در چاپ شال و روسری در کارگاه پارلا در سایزهای سفارشی 140در140 سانت و سایزهای مورد سفارش چاپ می شود