شال و روسری پارلا و گالری 09120818890

چاپ انواع پارچه و چاپ روی پارچه شال و روسری در تبریز 09143503006

مجموعه پارلا متخصص در چاپ شال و روسری بصورن رول و برش خورده و خدمات چاپ با پرس و کلندر

برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 09120067890 تماس بگیرید