چاپ پارچه شال و روسری 09143503006

چاپ پارچه در تبریز اما ارسال به سراسر ایران است

09120818890 – 09143503006 – 09143503008

چاپ روی پارچه شال و روسری با تنوع جنس پارچه و تنوع رنگ و طرح تنوع سایز در مجموعه چاپ شال و روسری پارلا

چاپ انواع پارچه در تبریز و ارسال به سراسر ایران

چاپ شال و روسری
چاپ شال و روسری


شما می توانید بهترین کیفیت پارچه شال و روسری را از
به راحتی به گالری سایت https://parla.moda/?page_id=866
رفته و مدل زیبایی که در نظر دارید انتخاب کنید
و یا می توانید در اینستاگرام parlamodaon را نگاه کنید و پیام بدهید
لیست کد های جنس موهر دورویه
سایز 70 در 200
نوع دوخت چرخکاری شده
قیمت 198 هزار تومان


C10011
C10012
C10021
C10022
C10111
C10112
C10113
C10117
C10114
C10115
C10116
C10011
C10012
C10021
C10022
لیست کدهای جنس وال مخملی ترکیه
دستمال گردن _سایز 50 در 50 _نوع دوخت دستدوز
قیمت 69 هزار تومان
C10061
C10062
C10064
C10031
C10032
C10033
C10034
لیست کدهای جنس وال مخملی ترکیه روسری قواره 140 در 140
نوع دوخت دستدوز
قیمت فروش 158 هزار تومان
C10071
C10072
C10073
C10081
C10082
C10083
C10084
C10085
C10091
C10092
C10101
C10102
C10103
C10041
C10042
C10043
C10044
C10045
C10051
C10052
C10053
C10054
C10055
C10056

فروشگاه اینترنتی شال و روسری
فروشگاه اینترنتی شال و روسری
فروشگاه اینترنتی شال و روسری پارلا
فروشگاه اینترنتی شال و روسری پارلا
فروشگاه اینترنتی شال و روسری پارلا
فروشگاه اینترنتی شال و روسری پارلا
فروشگاه اینترنتی شال و روسری
فروشگاه اینترنتی شال و روسری
فروشگاه اینترنتی شال و روسری پارلا
فروشگاه اینترنتی شال و روسری پارلا
فروشگاه اینترنتی شال و روسری پارلا
فروشگاه اینترنتی شال و روسری پارلا
فروشگاه اینترنتی شال و روسری پارلا
فروشگاه اینترنتی شال و روسری پارلا
فروشگاه اینترنتی شال و روسری پارلا
فروشگاه اینترنتی شال و روسری پارلا
فروشگاه اینترنتی شال و روسری پارلا
فروشگاه اینترنتی شال و روسری پارلا
فروشگاه اینترنتی شال و روسری پارلا
فروشگاه اینترنتی شال و روسری پارلا
فروشگاه اینترنتی شال و روسری پارلا
فروشگاه اینترنتی شال و روسری پارلا
فروشگاه اینترنتی شال و روسری پارلا
فروشگاه اینترنتی شال و روسری پارلا
فروشگاه اینترنتی شال و روسری
فروشگاه اینترنتی شال و روسری
فروشگاه اینترنتی شال و روسری پارلا
فروشگاه اینترنتی شال و روسری پارلا
فروشگاه اینترنتی شال و روسری پارلا
فروشگاه اینترنتی شال و روسری پارلا
فروشگاه اینترنتی شال و روسری
فروشگاه اینترنتی شال و روسری
فروشگاه اینترنتی شال و روسری پارلا
فروشگاه اینترنتی شال و روسری پارلا
فروشگاه اینترنتی شال و روسری پارلا
فروشگاه اینترنتی شال و روسری پارلا
فروشگاه اینترنتی شال و روسری پارلا
فروشگاه اینترنتی شال و روسری پارلا