شال و روسری نخی 09120818890

شال و روسری پارلا
شال و روسری پارلا

شال و رو سری نخی پارلا شیک ترین شال ور سری موجود در بازار است .

بهترین شال و رو سری نخی و شیک ترین و متنوع ترین طرح و رنگ را از ما بخواهید .

بیشترین طرح و رنگ و متنوع ترین شال و روسری نخیرا از مجموعه پارلا بخواهید